skip to Main Content
936 390 166 info@centrecivicelroure.cat

El Centre Cívic El Roure està obert a la ciutadania, entitats, organitzacions, empreses i administracions públiques com a espai d’exposició, escena, creació i debat.

Aquí podeu consultar el seu Reglament de Funcionament, les Memòries d’activitats, així com accedir als tràmits necessaris per al seu ús.

Ús d’espais del Centre Cívic

Les sol·licituds d’espais s’han de presentar via telemàtica a través del Portal de tràmits electrònics de l’Ajuntament de Begues. És imprescindible que cada entitat presenti la sol·licitud amb el certificat digital de l’entitat.

Cal que totes les sol·licituds es presentin amb un mínim de 7 dies d’antelació a la data d’inici de l’activitat prevista. En cas d’incompliment d’aquest termini la sol·licitud podrà ser desestimada.

Les entitats i particulars han de presentar la sol·licitud d’Utilització d’equipaments i materials municipals que podeu trobar al Portal de tràmits electrònics de l’Ajuntament de Begues, i adjuntar la sol·licitud específica que trobareu al mateix tràmit. La resolució de la sol·licitud arribarà al sol·licitant pel mitjà que hagi escollit per rebre aquesta informació.

Back To Top
X