skip to Main Content
936 390 166 info@centrecivicelroure.cat

Vallgrassa, Centre Experimental de les Arts s’ofereix com un punt de trobada entre artistes i visitants, com un punt de trobada entre la creació i l’observació. Com una part i un tot alhora, on el llenguatge universal i obert de l’art vigent permet descobrir i integrar, des de l’experiència emocional, l’ànima del Parc del Garraf; és a dir, les persones, la llum, el vent, la terra, el mar…

Punt de trobada i punt de partida, doncs, on crear ponts d’unió entre el Parc i altres territoris que l’envolten, mitjançant tallers, seminaris, exposicions, recitals de poesia, teatre, música…

Creant ponts que uneixin el Parc amb altres espais naturals protegits, des de la identitat cultural mediterrània.

Creant ponts que uneixin el Parc amb les persones, des de la cultura a la natura, o des de la natura a la cultura.

Vallgrassa, Centre Experimental de les Arts vol ésser en definitiva un projecte obert, viu i multifuncional, un laboratori de les arts, un espai de diàleg i descoberta per aprofundir en els coneixements dels diferents llenguatges artístics, un espai de debat permanent adreçat a tothom.

Back To Top
X