skip to Main Content
936 390 166 info@centrecivicelroure.cat

L’Espai Nou té com a objectiu específic crear un espai de convivència, que ha de tenir un caràcter integrador i dinamitzador pel col·lectiu de la gent gran de la població, sent així marc de referència per a les actuacions dirigides a les persones que en formen part, per aconseguir viure en plenitud i amb la màxima autonomia l’etapa evolutiva de la vellesa.

Descobriu tots els serveis, activitats i propostes que ofereix l’Espai Nou de la gent gran a través del seu propi web: www.espainoubegues.cat

Línies d’actuació:

  • Punt de trobada, d’assessorament, i consulta de serveis i activitats per a la gent gran.
  • Desenvolupament d’activitats de dinamització social i cultural, de promoció d’hàbits saludables i de benestar social, de formació permanent, i de lleure.
  • Acolliment de les iniciatives individuals i col·lectives de la gent gran.
  • Afavoriment i potenciació de l’intercanvi generacional.
  • Foment de pràctiques solidàries, de voluntariat i bon veïnatge.

Instal·lacions:

Consta d’una sala polivalent de 85,51 m2. 

A la sala s’hi poden trobar diferents ambients, com ara espai de lectura, espai  de jocs, espai de tallers,…, i també, disposa de dos ordinadors destinats a l’autoconsulta o a la formació en noves tecnologies.

La funcionalitat d’aquesta sala va més enllà, ja que gràcies al seu mobiliari de lliure distribució, permet una gran variabilitat de situacions depenent de les activitats que s’hi vulguin realitzar.

Carnet de persona usuària de l’Espai Nou:

Poden fer ús de l’Espai Nou totes les persones empadronades a Begues majors de 60 anys que disposin de carnet de persona usuària, les persones majors de 52 anys que estiguin jubilades (ja siguin aturades de llarga durada o pensionistes) o amb certificat de discapacitat.  També els/les cònjuges de les persones que compleixin aquests requisits.

IMPORTANT

Les persones que volen accedir a l’Espai Nou s’han de fer el carnet gratuït en l’horari d’atenció al públic (dijous de 9.30 a 13h). 


HORARI

De dilluns a divendres (excepte festius) de 9.30 a 20.00h

CONTACTE

T. 93 639 05 38 extensió *252
espaigentgran@begues.cat

Accés al web de l’Espai Nou:

Back To Top
X