skip to Main Content
936 390 166 info@centrecivicelroure.cat

El Servei de Suport a les Entitats és des d’on es faciliten eines, mecanismes i recursos per ajudar a les entitats en la seva tasca ordinària amb l’objectiu de garantir la seva autonomia. Alhora, es dóna suport a la creació de noves entitats. 

Objectius:

 • Informar, assessorar i orientar a les entitats sobre aspectes generals que les afecten.
 • Sensibilitzar les entitats en la necessitat de crear xarxa entre elles.
 • Potenciar el coneixement del teixit associatiu local envers la ciutadania.
 • Elaborar un pla anual de formació per a les entitats.
 • Crear nous espais de relació entre l’ajuntament i les entitats.
 • Vetllar per l’associacionisme local.

Serveis:

 • Informació de convocatòries i vies de finançament.
 • Suport en la gestió associativa.
 • Assessorament per desenvolupar projectes.
 • Pla anual de formació per a entitats.
 • Espais de treball en xarxa entre entitats.

HORARI

Cal demanar cita prèvia

CONTACTE

T. 93 639 05 38 extensió *252
begues.entitats@begues.cat

Accés al web de suport a entitats:

Accés al Portal d’Entitats:

Back To Top
X