skip to Main Content
936 390 166 info@centrecivicelroure.cat

El Servei d’Ocupació Local de Begues és un servei d’orientació i inserció laboral promogut per l’Ajuntament de Begues amb l’objectiu d’incentivar i dinamitzar l’ocupació en el terme municipal. S’adreça als treballadors i les treballadores del municipi, tant en situació d’atur com en actiu, i a les empreses. Pretén oferir a les persones que busquen feina els recursos necessaris per tal d’augmentar la seva ocupabilitat en el mercat de treball. En el cas de les empreses pretén satisfer les seves necessitats d’incorporació de personal.

VOLS FER PRÀCTIQUES CURRICULARS A L’AJUNTAMENT DE BEGUES?

Estàs acabant el grau o el màster? Vols realitzar pràctiques curriculars a l’Ajuntament de Begues?

Únicament és necessari presentar la sol·licitud al Servei d’Ocupació Local especificant que es vol optar a aquestes pràctiques i indicant els estudis que s’estan cursant, adjuntant el CV…

Serveis per a les persones que busquen feina:

 • Anàlisi de la seva ocupabilitat
 • Informació i assessorament en l’àmbit del mercat de treball
 • Orientació laboral personalitzada
 • Tècniques de recerca de feina
 • Formació
 • Selecció d’ofertes de treball adequades al perfil professional
 • Possibilitat de participar en programes específics per millorar la seva ocupabilitat
 • Gestió de les seves candidatures a través de la pàgina web d’ofertes de treball de la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació
 • Derivació a altres recursos

Serveis per a les empreses que necessiten professionals:

 • Informació i assessorament en l’àmbit del mercat de treball
 • Definició i anàlisi de llocs de treball
 • Definició de perfils professionals
 • Detecció de necessitats formatives
 • Difusió de les ofertes de treball
 • Selecció dels millors perfils professionals i preselecció de candidats
 • Derivació a altres recursos

HORARI

 • Dilluns de 9.00 a 14.00 hores
 • D
imecres i dijous de 17.00 a 19.30 hores

*Cal demanar cita prèvia, per a poder garantir un millor servei individualitzat.

CONTACTE

T. 93 639 20 82 extensió 253
T. 661 064 942

begues.sol@begues.cat

Back To Top
X