Política de Privacitat

Les dades de caràcter personal que es facilitin per correu electrònic mitjançant el següent formulari quedaran registrades en un fitxer de Centre Cívic El Roure amb la finalitat de donar resposta a les consultes rebudes via web.

Les seves dades personals seran tractades amb el màxim de confidencialitat i amb el deure de secret requerits. Centre Cívic El Roure ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives definides en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de a LOPD 15/1999.

Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, davant Centre Cívic El Roure a avinguda Sitges 14, 08859 Begues (Barcelona).

CENTRE CÍVIC EL ROURE
Avinguda Sitges, 14
08859 Begues

Telf. Atenció al Client: 93 639 01 66

info@centrecivicelroure.cat

Formulari de contacte

Segueix-nos a:

facebook icon   twitter icon